نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 18
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 18
چهارشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۰۲

پيام آخرين غدير

خطابه بلند «محمد» كه سلام ودرود پاك خداوند بر او باد، در گرماگرم غدير، سروده‏اى آسمانى بود كه واسپس قرنهاى دراز دورى و دلتنگى، آهنگ گوشنواز آن در همه عوالم هستى طنين افكنده است. كران تا كران باديه و گرداگرد غدير را انبوه زايران كوى دوست پوشانده بود، منبرى از جهاز اشتران بر پا شد و سكوتى بر تمامى صحرا سايه افكند، و همگان حيران، گوش و چشم به بلنداى منبر داشتند و محمد، كه همگان را به نام خداى كعبه، خداى آسمان و خداى زمين مى‏خواند و دعوتى بزرگ به سوى همه پرهيزكارى و تقوى ...