نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 135 و 134
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 135 و 134
شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۶:۲۲

چرا قبر مطهّر حضرت زهرا (س) مخفى است؟

فلسفه اصلى مخفى بودن قبر حضرت زهرا (س) مربوط مى شود به وقايع و جسارت هايى كه از طرف خلفاى وقت و اطرافيان خلفا، به آن بزرگوار وارد شده بود، در اين زمينه نقل شده است كه حضرت زهرا (س) زمانى كه وقت رحلتشان نزديك شد و در بستر به حالت احتضار به سر مى بردند، حضرت على (ع) بر بالاى بسترشان آمدند و بعد از صحبت هايى كه با همديگر كردند، حضرت فاطمه (س) اجازه خواستند تا چند وصيّت به همسرشان على (ع) كنند. 1

مجموعه مربوطه امامان و ائمه