نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 132
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 132
شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۷

راه‌های نرفته !

اشاره: طیّ سه دهۀ گذشته بر «انقلاب اسلامی ایران»، از راه‌‌‌های رفته بسیار گفته و شنیده‌‌‌ایم. تغییرات حادث شده در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... ؛امّا برای مراقبت و محافظت از این انقلاب، ژرفا بخشیدن به دگرگونی‌‌‌ها و پیراستن این درخت سبز از آفت‌‌‌ها و آسیب‌‌‌ها جا دارد که از راه‌‌‌های نرفته نیز سخن به میان آوریم.
در تجربه همه گذشتگان آمده است؛ چنانچه اصلاحگری و تحوّل از درون یک حوزه رهنگی و تمدّنی رخ ندهد، دیر یا زود در شرایط انفعالی، همان حوزه از عوامل و حوزه‌‌‌های فرهنگی و تمدّنی خارجی و بیگانه متأثّر شده و ره به دیاری دیگر و مغایر با خاستگاه اصلی خواهد پویید.

مجموعه مربوطه سیاست
جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۳۲

نظام سلطه و انقلاب اسلامی

واقعه مبارک انقلاب اسلامی در ایران، به یک باره خواب طرّاحان استراتژی همسان‏سازی را آشفته ساخت. آنها که در برابر فرهنگ و تمدّن غربی که با سیری شتابان همه ملل جهان را در می‏نوردید، انتظار هیچ مقاومتی را نداشتند، دیدند فرهنگ و تمدّن اسلامی، در سایه انقلاب ایران، رؤیای خوش جهانی ‏کردن فرهنگ غرب را برهم زده است.

مجموعه مربوطه سیاست
جمعه ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۱۳

اسلام‌هراسی و اسلام‌گرایی

درک این معنا، یعنی شرایط انفعالی عارض شده بر حیات فرهنگی و تمدّنی غربی کمی سخت می نماید. سر و صدای ماشین های جنگی و رسانه ای مردان عصبانی، ساده دلان را می فریبد و گاه به هراس می اندازد.

مجموعه مربوطه مقالات مطالعات فرهنگی