نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 1
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: ماهنامه موعود شماره 1
چهارشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۰۳:۱۶

انفجار اطّلاعات

اسماعيل شفيعى سروستانى‏
نظريه پردازان، بلندگوها و همه دستگاه تبليغاتى، با بمباران اطلاعات، عصر امروز را عصر «انفجار اطلاعات» مى خوانند. راديوها، تلويزيون ها، ماهواره ها و صدها شبكه كامپيوترى، هر روزه ميليونها كلمه از اطلاعات پراكنده، سطحى و بى بنياد را بر ذهن و روان مردمان آوار مى كنند و ذهنشان را در چنبره آن اسير مى سازند.

مجموعه مربوطه سخن سردبیر