نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: شمعون یهودی
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: شمعون یهودی
يكشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۴

ماجرای مسلمان شدن شمعون یهودی

حضرت زهرا از آن جهت که یک زن است الگوی بسیار مناسبی برای بانوان است. و از آن جهت که یک انسان کامل است الگوی انسانهای جویای کمال است و از آن جهت که یک بنده مخلص خداست الگوی مؤمنان است آنان که در پی بندگی خدایند.

مجموعه مربوطه اخبار فرهنگی و مهدوی