نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: سرزمین موعود
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: سرزمین موعود
شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۲۰

سرزمین موعود؛ باوری که ملّتی را آواره کرد

اسرائیل از دو کلمۀ «اسرا» به معنی غلبه و «ایل» به معنی اله یا الله تشکیل شده است.
«بنی‌اسرائیل» خود را به حضرت یعقوب که نام دیگرش اسرائیل بود، نسبت می‌دهند. حضرت یوسف تنها فرزند یعقوب بود که از میان 12 فرزند او در مصر به نبوّت رسید و پس از او در میان بنی‌اسرائیل اختلاف و نفاق افتاد و اندک اندک از دین و اجداد خود دست کشیدند و به بت‌پرستی روی آوردند.