نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: سرزمين مادري
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: سرزمين مادري
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۲

سرزمین مادری

در عرصۀ فیلم کودک، هالیوود از تعدّی صهیونیست‌ها مصون نمانده و کلیشه‌‌های خاصّی در قالب فیلم کودکان، طیّ چند دهۀ اخیر مدام تکرار شده‌اند. مثلاًً کلیشۀ کودک محروم مانده از میراث اجدادی یا جدا افتاده از آغوش گرم مادر که هر یک به نوعی تداعی‌گر یهودی مظلوم و به دور مانده از سرزمین مادری خویشند. در این قبیل داستان‌ها با استفاده از پیام‌هایی که در کتب مقدّس یهودیان آمده است، مخاطب یهودی و بسیاری
از غیر یهودیان به راحتی می‌فهمند که منظور از آن چیست.

 

مجموعه مربوطه سینما