نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: سایبرتروریسم
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: سایبرتروریسم
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۳۸

سایبرتروریسم

امروزه تروریسم از تهدیدی ملی، به تهدیدی بین المللی و جهانی تبدیل شده است؛ در عصر جهانی شدن و فناوری های پیشرفته، دیگر اقدامات تروریستی درمرزهای ملی یا منطقه ای محصور نمی ماند. تروریست ها با جلب مساعدت هم پیمانان فرامرزی و با تکیه بر فناوری ارتباطات و شبکه های مالی، تقریباً می توانند هر جا که اراده کنند، اقدامات تروریستی خویش را سازماندهی کنند و به اجرا در آورند.

مجموعه مربوطه رسانه ها