نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: رادیو کیش
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: رادیو کیش
جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۷

شرب خمر

برنامه دیگر از مجموعه برنامه های استاد شفیعی سروستانی با موضوع شرب خمر، که این برنامه هم در ادامه برنامه‌های قبلی پیرامون مباحث آخرالزمان به جاهلیت مدرن در آخرالزمان پرداخته می‌شود و  بیان آمار و ارقامی از شرب خمر در آخرالزمان و اینکه این راهی است که جنود شیطان بر انسان غلبه کنند.

جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۷

تبرج

برنامه دهم از مجموعه برنامه های استاد شفیعی سروستانی که این برنامه در ادامه برنامه های قبلی و در ادامه آخرالزمان و جاهلیت مدرن می باشد که در این قسمت به موضوع تبرج پرداخته می‌شود  و آمار و نشانه هایی از تبرج در عصر حاضر همراه با بیان روایات توسط استاد شفیعی سروستانی بیان می‌شود

جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۷

جاهلیت دوم (تعصّب)

برنامه ای دیگر از سری برنامه‌های استاد شفیعی سروستانی که این برنامه هم در ادامه برنامه های قبلی در مورد موضوع جاهلیت مدرن یا جاهلیت دوم و مقایسه این جاهلیت با جاهلیت اول و اینکه آیا ما الان در این دوران می‌باشیم یا نه ...

جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۸

جاهلیت دوم (عوامل ایجاد)

برنامه هشتم از مجموعه برنامه های استاد شفیعی سروستانی با موضوع آخرالزمان که این برنامه در ادامه برنامه‌های قبلی به موضوع جاهلیت دوم (جاهلیت مدرن) و عوامل ایجاد آن از احادیث و بیانات ائمه اطهار پرداخته می‌شود

جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۸

جاهلیت دوم

برنامه هفتم از مجموعه برنامه های سخنرانی استاد شفیعی سروستانی پیرامون موضوع آخرالزمان که در این برنامه به جاهلیت دوم که پیامبر وقوع آن را خبر داده بود پرداخته می شود

جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۸

در شرایط سخت آخرالزمانی چه کنیم؟

برنامه دیگر از مجموعه برنامه های استاد شفیعی سروستانی در موضوع آخرالزمان که این برنامه هم در ادامه برنامه های قبلی پیرامون آخرالزمان است و در این برنامه راجع نظر ائمه معصومین پیرامون چگونگی برخورد با شرایط سخت آخرالزمانی می باشد

جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۳۹

آخرالزمان آبستن حوادث

برنامه چهارم از مجموعه سخنرانی استاد شفیعی سروستانی این جلسه با موضوع آخرالزمان  آبستن حوادث به تشریح و ارائه آماری از حوادث قرن اخیر از قبیل قحطی سیل  زلزله و ...  در مقایسه با بقیه تاریخ می باشد