نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: دعای جوشن کبیر
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: دعای جوشن کبیر

شب بیست و یک ماه رمضان است اینجا هم خیلی شلوغ است ولی من زمانی را یاد دارم برای مناجات بیشتر از دو نفر نبودیم.

مجموعه مربوطه اخبار فرهنگی و مهدوی