نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: حقوق همسايگي
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: حقوق همسايگي
يكشنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۳

حقوق همسایگی

«همسایگان سه قسمند؛ همسایه‌ای که سه حق دارد: حقّ همسایگی، حقّ اسلام و حقّ خویشاوندی؛  و همسایه‌ای که دو حق دارد: حقّ اسلام و حقّ همسایگی و همسایه‌ای که یک حق دارد و آن کافری است که فقط حقّ همسایگی دارد و بس».

مجموعه مربوطه اخلاق اسلامی