نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: حق خدا
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: حق خدا
يكشنبه ۰۵ تیر ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۴۶

حقّ خدا !

کسانی که تحت تأثیر اندیشه‌های غربی و اومانیستی قرار گرفته‌اند، همیشه از حق و حقوق انسان سخن می‌گویند و مدام برای حقوق بشر، سینه چاک می‌دهند! امّا نمی‌دانم چرا سخن از «حقّ خدا» بر زبان جاری نمی‌کنند و در این زمینه قلمی نمی‌زنند و قدمی برنمی‌دارند؟

مجموعه مربوطه معارف اسلامی