نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: برادران کوئن
موقعیت شما: نمایش گزینه ها بر اساس برچسب ها: برادران کوئن
يكشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۲

اسطوره های ایدئولوژی آمریکایی

در واقع برادران کوئن دیگر همه نقاب های سینمایی و به اصطلاح روشنفکری و هنرمند بودن را کنار زده و چندی است که مستقیما به نمایش آرمان های ایدئولوژیک آمریکایی روی آورده اند که حتی این بار امثال استیون اسپیلبرگ(که همواره هویت صهیونی خودرا به نحوی از انحاء در آثارش به نمایش گذارده) هم با آنها همراه شده است.

مجموعه مربوطه سینما