ویژه نامه
موقعیت شما: مطالعات فرهنگی»ویژه نامه

سایبر اکنون به کمک ابزارها و بستری که فراهم آورده است، پورنوکراسی را از خاک آمریکا به تمام جهان صادر می‌کند. حال اگر هرزه‌نگاری باعث فروپاشی اخلاق و خانواده در آمریکا می‌شد، اکنون با سایبری شدن زندگی‌ها، باید منتظر آن باشیم که فرهنگ برهنگی و فحشا از در پشتی فرهنگ (فضای سایبر) وارد بطن جامعه شود بستر سایبر، فرصتی را برای بروز دادن هر چیزی فراهم می‌آورد. در جهان امروز، سایبر، به خصوص فضای اینترنت، فرصتی را فراهم آورده، تا محتوای مستهجن که تا پیش از این در پستوها و بعضاً محافل خصوصی ارائه می‌شد، اکنون به صورت عمومی در دسترس آحاد مردم قرار گیرد؛

جنگ، به عنوان یک پدیده لاینفک از زندگی بشر، در هر عصری، دارای ویژگی‌های منحصر به زمان خود است. گذشته از متغیّرهایی که جنگ را قرین ویژگی‌های منحصر به فرد می‌نماید، در جنگ، همیشه یک اصل ثابت بوده و آن، نیل به پیروزی، غلبه و موفّقیت است. جنگ، مانند یک بازی است و همیشه یک‌ طرف پیروز و یک طرف شکست خورده دارد.

8
صفحه 8 از 10