غیبت در نشست بعبدا.. سر رشته امور بیروت در دست چه کسانی است؟
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»غیبت در نشست بعبدا.. سر رشته امور بیروت در دست چه کسانی است؟

غیبت در نشست بعبدا.. سر رشته امور بیروت در دست چه کسانی است؟

جمعه ۰۶ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

غیبت برخی گروههای سیاسی در نشست قصر بعبدا در پایتخت لبنان،سوالاتی درباره دلیل این غیبت و ابعاد آن در عبور از بحران کنونی لبنان را مطرح کرده است.


برخی ناظران مسائل لبنان معتقدند تحریم مذاکره، مخالفت با برخی گروههای سیاسی داخلی لبنان تحت فشارهای خارجی و امریکایی و با هدف تضعیف نقاط قوت لبنان، سلب حاکمیت و آزادی آن به ویژه درباره ترسیم مرزهای دریایی و سلاح مقاومت است.

برخی نیز دلیل تحریم نشست توسط برخی را هماهنگی نیروهای داخلی با نیروهای خارجی برای کشاندن لبنان به پرتگاه می دانند و گروههای خارجی با این روش در صدد اعمال فشار بر لبنان برای دست یافتن به دستاوردهای سیاسی و امنیتی هستند.

برخی تحلیلگران تاکید کردند جا دارد در شرایط فعلی از دوستی و دشمنی سنتی دست برداشت، گروهی خود را مخالف می خوانند و براساس اصلِ "یا ما یا هیچکس" عمل می کنند آنها همانهایی هستند که در دوره گذشته هم قدرت و دولت را به دست داشتند و هم در گروههای فساد ریشه داشتند،همانهایی که دولت لبنان را ساقط کردند.

برخی ناظران درباره ویژگی های نشست بعبدا معتقدند این نشست دارای ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بود زیرا در دوره ای استثنایی برگزار شد و همه افرادی که دغدغه لبنان را داشتند باید در آن شرکت می کردند اما به نظر می رسد برخی در لبنان نمی خواهند توافقی حاصل شود تا به برون رفت از بحران بیانجامد و با اظهارات غیر قابل اطمینان اعتراض کردند.

برخی ناظران، درباره نقش امریکا در بحران لبنان معتقدند امریکا با اعمال فشار اقتصادی و با هماهنگی گروههای داخلی همسوی سیاست های آمریکا از طریق اجرایی کردن قطعنامه 1559 و 1701 و سخن گفتن از استقرار نیروهای بین المللی در طول مرزهای سوریه و لبنان و درخواست قطع ارتباط لبنان و سوریه و لبنان و ایران، این شرایط را فرصتی برای تسویه حساب در داخل لبنان می داند.

برخی دیگر نیز معتقدند برگزاری تظاهرات آشوب طلبانه ابزار فشار گروههای خارجی برای تحریک مردم به آشوب و در نهایت مقصر دانستن سلاح مقاومت است.

آنها براین باورند که از اولین لحظه تشکیل دولت اخیر، حزب الله متهم به تسلط بر دولت شد و برخی گروهها شایع کردند این دولت، دولت حزب الله است تا به دنیا اعلام کنند این دولت توسط نیروهای مقاومت مصادره شده و آنان همه چیز را مشخص می کنند که البته نادرست و غیر واقعی است.

نوشتن نظر