اسطوره های صهیونیستی سینما: اسطوره سرزمین بدون مردم، برای مردم بدون سرزمین!
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»اسطوره های صهیونیستی سینما: اسطوره سرزمین بدون مردم، برای مردم بدون سرزمین!

اسطوره های صهیونیستی سینما: اسطوره سرزمین بدون مردم، برای مردم بدون سرزمین!

جمعه ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۷
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

یهودیان رها شده از بند نازیسم در مرز روسیه آواره اند. پلیس روسی از اشترن (سر دسته یهودیان) می پرسد: چرا اینجا نشسته اید؟ وقتی جواب می شنود: چون جایی برای زندگی نداریم! او به سرزمینی بدون شهروند و سبز و خرم اشاره می کند. که در ادامه جمعیت سرگردان آواز خوان به سمت سرزمین جدید می روند!قسمتی که خواندید یکی از سکانس های تاثیر گذار فیلم فهرست شیندلر اثر اسپیلبرگ است. در این فیلم و فیلم هایی ازین دست همچون ده فرمان، فرار مرغی و ... شاهد سکانس هایی هستیم که سرزمینی بدون ساکن در جهان را متعلق به گروهی بی سرزمین یعنی قوم یهود می داند. سرزمینهایی بهشت گونه که آرمانشهر یهودیان می شود. بر اساس این اسطوره گلدامایر، صهیونیست باسابقه، در توهینی آشکار به ملت فلسطین گفته بود: خلق فلسطین وجود ندارد ... این طور نیست که ما آمده باشیم که آنها را پشت در بگذاریم و زمین هایشان را از آنان بگیریم، ایشان وجود ندارند.

دستگاه های تبليغاتی صهیونیسم نیز این اسطوره دروغ را با توانایی هر چه بیشتر اشاعه داده اند و آنرا به امری درونی برای مردمشان تبدیل کرده اند.

« اسطوره های صهیونیستی سینما »

نوشتن نظر