مجامع مخفى‏
موقعیت شما: صفحه یک»سخن سردبیر»مجامع مخفى‏

مجامع مخفى‏

پنجشنبه ۰۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۵:۱۹
امتیاز این گزینه
(1 رای)

اسماعيل شفيعى سروستانى
پيرامون مجامع مخفى را مجموعه اى از افسانه ها، نشانه ها و نمادها فرا گرفته است كه گاه عمرشان به قرن ها مى رسد. با ماجراهايى كه به ساحرى، جادوگرى و شيطان پرستى گره خورده است.


پيوستگى نظرى و عملى جوامع مرموز كه نخبگان و محارم ساكن در اين جوامع را شامل مى شود، با توطئه و حيله باعث بوده تا جملگى شيوه هاى مذموم و شيطانى تجربه شده در ميان هزاره هاى گذشته در كارنامه حيات دراز آنها ثبت شود.
در حالى كه ساكنان شرق از غربيان تصوير جامعه اى صددرصد علمى و پيراسته از هر گونه افسانه پردازى و خرافه پرستى در ذهن دارند و حسب همين گمان و در هواى رسيدن به تمدّن غربيان از همه آموزه ها و سنّت هاى دينى و راز آلود مقدّس خود دست كشيده اند، غرب و سران غربى سنّت آلوده به آموزه ها و سنّت هاى كهن، امّا شيطانى و نامقدّسند.

دكتر جى. دامنگوئز 1، متخصّص امور مرموز و سرّى مى گويد:

در آمريكا ده هزار نفر طالع بين وجود دارد. چهل ميليون نفر براى يافتن جواب سؤالات و ابهامات خود به طالع بينان مراجعه مى كنند. كليساى شيطان پرستى در «كاليفرنيا» هشت هزار عضو دارد. در «ميامى» و «نيويورك» بيست هزار كشيش سانترو وجود دارد و در «انگلستان» نُه هزار جادوگر شناسايى شده است؟ 2

اگرچه روزگارى نام شرق، فرهنگ شرقى و ساكنان شرق يادآور افسانه ها، موجودات ماورايى آسمانى، مثل جنّ و پرى، تجربه علوم غريبه و جادويى و از همه مهم تر آموزه ها و تجربه هاى قدسى بود و نام مردان سالك طريق الى الله و توانايى هاى خارق العادّه اشان در صدر تذكره ها مى نشست و اذكار و نسخه هايشان در طرفةالعينى هر امر ناشدنى را به اذن الله ممكن مى ساخت، امروزه چنان از آن همه دور افتاده اند كه حتّى گفت وگو در اين باره را هم نوعى خرافه پرستى مى شناسند، امروزه ردّ و نشان همه منابع كهن شرقى را بايد در موزه هاى غربى جست وجو كرد.

در مقابل، مجامع مخفى براى سلطه و حفظ سلطه، به هر ترفندى متوسّل شدند، به هر علم مذموم و غريبى نزديك شدند و براى بهره گيرى از توانايى هاى ويژه شيطانى و جنودش، به هر آيين جادويى دست زدند و خود را به هر گناه كبيره اى آلوده ساختند تا شايد از اين رهگذر، توجّه جنود شيطانى را به خود جذب كنند.

پس مى توان گفت كه شرق اسلامى تنها با سلاح مدرن اتمى و بالستيكى مورد تهديد واقع نمى شود، نيروها و جنود ابليسى را كه حياتشان با حيات مذبوحانه سران مجامع مخفى گره خورده، در زمره تهديدها بايد شناخت.

«مصر» باستان، مجموعه اى بزرگ از آموزه ها، علوم و شيوه هاى جادويى و شيطانى را در خود داشت؛ چنان كه رويارويى اوّليه حضرت موسى (ع) با جادوگران حلقه زده گرد فرعون و فرعونيان بود. اين آموزه ها و شيوه هاى عملى اش را اشرار بنى اسرائيل با خود به سرزمين مقدّس آوردند و پس از اعتزال و دور شدن از آيين مقدّس موسى كليم الله (ع)، آن همه را براى رخنه در كار دين و دين داران و غلبه بر مؤمنان به اديان آسمانى به كار گرفتند.

اشرار اين ميراث شوم را در عصر پيامبر آخرالزّمان، عليه بنى اسرائيل به كار گرفتند و مخفيانه به رواج آن در ميان ياران خويش مشغول شدند. پس از آن نيز، مجامع مخفى اروپايى كه خود را وارث بنى اسرائيل و شايسته تأسيس حكومت جهانى مى شناختند، براى بسط سلطه از اين فنون و علوم بهره جستند.

بى گمان، يكى از حكمت هاى بهره گيرى امام زمان (ع) از ميراث