بیانیه مهم پیرامون تازه ترین اخبار مربوط به سلامت شیخ عیسی قاسم

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۳۴
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

آیت الله شیخ عیسی قاسم روز سه شنبه 10 ژوئن 2018 از سوی پزشک متخصص مشاور مورد معاینه تخصصی قرار گرفت و تشخیص اولیه و اقدامات پزشکی مختلف حاکی است پزشکان انگلستان نیز مانند پزشکان متخصص بحرین،  این بیمارستان را که در آن بستری است را به عنوان گزینه مناسب برای درمان وی تشخیص می دهند.در ادامه بیانیه تیم پی گیری درمان آیت الله شیخ عیسی قاسم آمده است: وی هم اکنون در یکی از بیمارستان های لندن پایتخت انگلستان بستری است.

مشاور متخصص و تیم همراه وی افزود سن و شرایط  شیخ عیسی قاسم ایجاب می کند برای انجام عمل جراحی افزون بر مشاور متخصص ، به سه مشاورمتخصص  مختلف نیاز است.

امیدواریم خداوند شیخ عیسی را شفا دهد و تندرستی وی را بازگرداند و به زودی با لطف و رحمت خداوند سالم به کشور خود بازگردد ما نیز هم چنان برای سلامتی وی دعا می کنیم و به بهبود وی امیدوار هستیم .