مظاهر جاهلیت دوم در آخرالزمان

چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۷
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

تعصب قبیله ايجامعه زمان رسول خدا(ص) بر اساس قبیله ای اداره می شد و حکومت از آن قبیله ها بود و فرد سهمی در اجتماع جز حرکت در رکاب عشیره و دنباله روی از آن نداشت و حتی قدرت ابراز عقیده مخالف در برابر قبیله و عشیره  خود را نیز نداشت.

ازین فراتر نسبت به قبیله خود تعصب داشت و به آن تکیه میکرد و حتی اگر در موضوعی خطاکار بودند نیز این حمایت سلب نمی شد و همین امر سبب گسترش ظلم و فساد در آن دوران بود.
امروزه مجددا تعصبهای قبیله ای به شیوه باطل گذشته بازگشت کرده است.

در روایتی از امام صادق(ع) ميفرمايند: هرکس تعصب ورزد، خداوند اورا با اعراب جاهلی محشور، می گرداند.

معنای این احادیث این است که هرکس به هرجهت قبیله ای، سیاسی، علمی و دینی تعصب بورزد، روز قیامت با اعراب جاهلیت محشور خواهد شد.

این نوع تعصب در میان مردم روزگار ما، آنقدر آشکار و عیان گردیده که حتی به دانشمندان و فراگيرندگان دانش نیز سرایت کرده است، به گونه ای که مشاهده میگردد این افراد نسبت به رهبران خود، حتی با وجود مشاهده خطا در آنان، تعصب نشان میدهند و بدین گونه دانسته یا ندانسته در مسیر مصداقی از مصادیق اعراب جاهلی در می آیند.


منبع: بخشی از کتاب جاهلیت مدرن. انتشارات موعود

❇️❇️برای مطالعه متن کامل کتاب متوانيد به لینک های زیر مراجعه نمایید: