بذرهای فریب
موقعیت شما: اخبار»اخبار سیاسی»بذرهای فریب

بذرهای فریب

چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۰۱
امتیاز این گزینه
(1 رای)

دو، سه گاو وارد آغل شدند، اولین آبشخور که دارای پنجاه پوند ذرت بی.تی پوست‌دار بود، بو کردند و رفتند سراغ آبشخور دوم که پنجاه پوند ذرت پوست‌دار طبیعی داشت؛ خوردند و آنها را تمام کردند.گروه بعدی گاوها هم همین کار را تکرار کردند و بیرون رفتند.

لشمت گفت: این اتّفاق در حدود شش یا هفت مزرعه در شمال غربی «آیووا» در سال 1998م. و مجدّداً در سال 1999م. افتاده بود. آزمایش‌های مشابه با خوک‌ها همان نتیجه را داشتند، همچنین برای دو سال در یک ردیف.

لشمت (داراری پیشینة زیست‌شناسی، شیمی و کشاورزی): حیوانات حسّ طبیعی برای خوردن چیزی را که برایشان خوب است، دارند و آنچه را که خوب نباشد، پس می‌زنند.

«بذرهای فریب»، جفری ام.اسمیت، مجید حاجی محمّدعلی و محمّدحسین محمّدیهمان، فصل3، ص124.

نوشتن نظر