تنظيم عقربه ها،روي ساعت ٢٥
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»تنظيم عقربه ها،روي ساعت ٢٥

تنظيم عقربه ها،روي ساعت ٢٥

دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۳۱
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

دوست عزيز موعودي!

برای جبران همه رفته ها،براي نجات خيل نوجوانان و جواناني كه در سيلاب غرقه اند، همان جمعيت مبتلا، چشم‌ به‌ راه‌، آلودة‌ اعتياد، گرفتار در دام‌ باندهاي‌ جرم‌ و  فحشا و جنايت‌، بي‌تفاوت‌، جوياي‌ نان‌ و كار و هزاران‌ سؤال‌ بي‌جواب‌ در بارة‌ ما، خودش‌، آينده‌ و دغدغه‌هايش‌ و ....
همگي ما، نيازمند كمي‌ خدا ترسي‌ هستيم‌. جرعه‌اي‌ انصاف‌. لحظه‌اي‌ نگاه‌ صادقانه‌ به‌ پيرامون‌ خود.
همه‌ ما نيازمند خيزشي‌ بزرگيم‌ و نيازمند بيمناك‌ شدن‌ از سنت‌هاي‌ لا يتغير خداوندگار.


در چنين‌ غوغايي‌، برخي‌ گمان‌ مي‌كنند كار از كار گذشته‌ و چاره‌اي‌ جز زانوي‌ غم‌ بغل‌ گرفتن‌ و در انتظار قضا و قدر نشستن‌ نيست‌. بهمان‌ سان‌ كه‌ جماعتي‌ فرض‌ مي‌كنند جهان‌ به‌ كامشان‌ است‌ و هيچ‌ مانع‌ و رادعي‌ نمي‌توانند آنان‌ را از آنچه‌ مي‌كنند و مي‌پندارند باز دارد. به‌ حقيقت‌ چنين‌ نيست‌. بي‌گمان‌ خداوندگار هستي‌ همة‌ كساني‌ را كه‌ در انتظاري‌ منفعل‌ نشسته‌اند نمي‌بخشد. و اين‌ انفعال‌ را عذري‌ نمي‌شناسد. همة‌ ما مكلفيم‌، همة‌ آنان‌ كه‌ از قدرتي‌ برخوردارند و همة‌ آنان‌ كه‌ باب‌ گفت‌وگو، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر و تلاش‌ مجاهدانه‌ را بر خود بسته‌اند.

نوشتن نظر