یک سوال ریاضی از امام علی(ع)
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»یک سوال ریاضی از امام علی(ع)

یک سوال ریاضی از امام علی(ع)

يكشنبه ۰۷ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۱
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

جهان:
شخصی از امام علی(ع) پرسید:عددی را به دست من بده که قابل قسمت بر 2و 3و 4و 5و 6و 7و 8و 9و 10 باشد بی آنکه باقی بیاورد.
امام علی بی درنگ به او فرمود:
" اضرب ایام اسبوعک فی ایام سنتک "
یعنی:" روزهای هفته را بر روزهای یک سال خودت ضرب کن"
سوال کننده هفت را در 360 ضرب کرد.حاصل آن یعنی 2520 بر تمام آن اعداد قابل قسمت بود بی آنکه باقی مانده بیاورد.

منبع: شرح بهایه به نقل از ترجمه کشکول شیخ بهایی

نوشتن نظر