نحوه ترك گناه
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»نحوه ترك گناه

نحوه ترك گناه

شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۴۰
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

آيت الله قرهي حفظه الله مي فرمايند
خطورات نفساني وشيطاني وحتي خطورات رباني از ذهن به قلب است؛يعني از ذهن شروع مي شود،اماجايگاه اصلي آن ها قلب است.
منتها درمرحله نخست بايد اين ذهن را كنترل كرد،اين كه بيان مي فرمايند انما الاعمال بالنيات منظور همان ذهن است.
اگر ذهن را كنترل كنيد،خطورات نفساني وشيطاني به ذهن ورود پيدا نمي كند.
لذا بيان كرديم كه اگر خطورات نفساني وشيطاني به ذهن ورود پيدا كرد،انسان بايد سريع اعوذ بالله بگويد وبه خدا پناه ببرد حتي بيان شده كه اگر اين خطورات به ذهنش هم آمد،صدقه هم بدهد.

نوشتن نظر