ره آورد سفری متفاوت؛ معنویت یا مادیات؟
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»ره آورد سفری متفاوت؛ معنویت یا مادیات؟

ره آورد سفری متفاوت؛ معنویت یا مادیات؟

يكشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۴
امتیاز این گزینه
(0 آرا)

حجت الاسلام محمد حسین مروجی طبسی، از کارشناسان حج و مدیر گروه فرق تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب به شبستان گفت: شرایطی که انسان باید برای تشرف به حج داشته باشد دو گونه است.


برخی شرایط ظاهری است که در رساله های عملیه نیز بیان شده از جمله استطاعت مالی؛ یعنی زایر می بایست مکنت مالی داشته باشد، همچنین استطاعت جان و امنیت برای رفتن به حج و مسایلی از این دست که بیان شده است.

وی تصریح کرد: اما گونه دوم استطاعت های قلبی است. یعنی کسی که مکنت مالی و امنیت جان و راه و .. دارد باید استطاعت قلبی و دلی نیز داشته باشد. یعنی این فرد مستطیع که از جنبه مالی بهره مند است باید به گونه ای سفر حج را به جای آورد که نسبت به مال و اموال و دنیا و نعمت های آن کاملا دل گسسته باشد.

کسی که به حج مشرف می شود  درست است که لباس احرام می پوشد و لباس های ظاهری و تجمل را از تن بیرون می کند اما پیام این کار آن است که او در واقع در حال پوشیدن کفن است.

به عبارت دیگر این عمل چنین نتیجه ای را تداعی می کند هر کس با هر مکنت و حشمت و مقامی که در دنیا دارد، در پایان باید با یک تکه کفن و پارچه بی ارزش در قبر قرار بگیرد.

حجت الاسلام مروجی طبسی تصریح کرد: حاجی وقتی سنگ به شیطان می زند در واقع این کار به معنای سنگ زدن به شیطان نفس است. یعنی باید به عمق و کنه اعمال حج توجه کنیم. . یا در ذبح و قربانی در اصل این نفس است که باید قربانی شود .

وی یادآور شد: مدیران، روحانیون و کلیه دست اندرکاران کاروان های حج همواره تلاش می کنند تا زمینه را برای رسیدن زایران به این درجه از معرفت فراهم کنند. اگر حاجی به این بعد از اعمال و عمق و فلسفه آن و پیامی که به همراه هر عمل وجود دارد توجه داشته باشد دیگر موضوعی مانند خرید سوغات و سپری کردن لحظات بی بازگشت حج در بازارها برای او بی اهمیت خواهد بود.

وی تاکید کرد: مردم باید به این نتیجه برسند که در این سفر معنوی می بایست بار معنوی کسب کرد نه بار مادی.

مدیر گروه فرق تشیع دانشگاه ادیان گفت: آیین برائت از مشرکین امسال نیز می بایست نسبت به تمتع گذشته برگزار کرده و با وحدت کلمه بتوانیم مشت محکمی بر دهان ممستکبران و مشرکین بزنیم.

نوشتن نظر