از هفتصد عالم پرسيدم
موقعیت شما: اخبار»اخبار فرهنگی و مهدوی»از هفتصد عالم پرسيدم

از هفتصد عالم پرسيدم

دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۱
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

از شفيق بلخي منقولست که پنج چيز را از هفتصد عالم پرسيدم و همگي به يک نحو جواب مرا دادند.
پرسيدم عاقل کيست؟
گفتند کسيکه دنيا را دوست نداشته باشد.
پرسيدم که زيرک چه کس است؟
گفتند کسيکه فريفته و مغرور دنيا نشود.
پرسيدم غني کيست؟
گفتند کسيکه راضي باشد به آنچه خداوند قسمت او کرده.
گفتم فقير کيست؟
گفتند آن کسيکه در طلب زياده باشد.
پرسيدم بخيل کيست؟
گفتند کسيکه منع کند حق الله را که در مالش تعلق گرفته باشد.

نوشتن نظر