فرزندان شهدا امانت ائمه اطهار(ع) هستند "آیت الله وحید خراسانی"