نوجوان و رسانه

جمعه ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۱:۲۸
امتیاز این گزینه
(4 آرا)

همانطور که می‌دانید سرانه مطالعه در ایران 18 دقیقه در حالی که در دنیا 70 دقیقه است - سرانه استفاده از تلفن همراه در ایران 40 دقیقه ولی در جهان 10 دقیقه است و هر ساعت تماشای تلویزیون 2 دقیقه از عمر انسان می کاهد و ... . بررسی همه اینمساول  و صدها موضوع دیگر به کارشناسی دکتر سید اسماعیل مهاجرانی استاد و هیئت علمی دانشگاه در برنامه دیگر از مجموعه برنامه خانه خوبان ...

موعود دانلود این برنامه بسیار جالب را به همه موعودیان عزیز پیشنهاد می‌کند

دانلود :

فایل ویدئویی