نژاد پرست نروژی خود رادر جنگ صلیبی می داند

پنجشنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۲۱
امتیاز این گزینه
(2 آرا)

روزنامه فیگارو در مقاله ای با اشاره به انفجارهای نروژ نوشت: « برایویک، خود را در جنگ صلیبی می داند.»
به گزارش جام نیوز،به نقل از سایت رادیوفرانسه، روزنامه فیگارو در سرمقال? روزگذشته 25ژولای ( 3مرداد) خود با عنوان "از بن لادن تا آندرس برایویک"، نوشت: «تروریست نروژی گرچه به تنهایی فعالیت کرده است، ولی مانیفستی 1500 صفحه ای از خود به جای گذاشته که در آن همراه با شرح دقیق نحو? آماده سازی و برنامه ریزی طرح سوء قصدش، اهداف مبارزاتی خود را مطرح کرده است.»
این روزنامه با اشاره به روحیات نژاد پرستی در این فرد، افزود: «از اهداف مبارزاتی او راه اندازی نوعی جنگ صلیبی علیه استعمار[!!!] اسلام در اروپا و اعلام مخالفت و اعتراضش نسبت به سیاست تنوع فرهنگی دولت های اروپایی بوده است.»
فیگارو، عملکرد تروریست نروژی را شبیه عملکرد القاعده توصیف کرده و آورد: «میراث ایدئولوژیک اسامه بن لادن، ده سال پس از یازدهم سپتامبر 2001 و تنها چند هفته پس از مرگش، نه تنها از بین نرفته، بلکه گویا به افراطیون دیگری از طیف مخالف انتقال داده شده است.»
این روزنامه در پایان تصریح کرد: « نیروهای امنیتی اروپایی باید از این به بعد بدانند که تروریسمی از نوع دیگر نیز می تواند کشورهای آنها را تهدید کند و شاید دلیل موفقیت سوءقصد "آندرش برایویک" این است که در سال های اخیر مقامات امنیتی اروپایی بیش از حد به تروریسم اسلامی متمرکز بوده اند.»
شایان ذکر است، سردمداران غربی که سال ها اسلام را به تروریست بودن و بنیادگرایی متهم می کردند و از سوی دیگر در خاورمیانه سرگرم تولید نیروهای سلفی بودند تا به جهان چهره خشنی از اسلام نمایش دهند، امروز همین ترفندی که روزی برضد اسلام به کارمی بردند تبدیل شده به بحرانی علیه خودشان و گروه های نئونازیسم و نئوفاشیسم به عنوان ضربه زدن به اسلام به کشور های غربی آسیب های سینگینی وارد می کنند.